Thống kê XSKH - Thống kê giải đặc biệt, giải 8 xổ số Khánh Hoà

hotCầu đẹp mỗi ngày hotSố VIP 2 nháy hotLô bao nổ hotSố chuẩn phát lộc hotCầu MB chuẩn hotSố VIP bao nổ

Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất

Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần về Tăng giảm so các kỳ quay trước
08 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
16 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
26 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
28 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
39 5 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
52 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
02 4 lần Không thay đổi so với 10 lần quay trước
24 4 lần Không thay đổi so với 10 lần quay trước
30 4 lần Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
32 4 lần Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 22 lần Đuôi 0: 15 lần Tổng 0: 21 lần
Đầu 1: 16 lần Đuôi 1: 13 lần Tổng 1: 12 lần
Đầu 2: 20 lần Đuôi 2: 24 lần Tổng 2: 22 lần
Đầu 3: 22 lần Đuôi 3: 16 lần Tổng 3: 16 lần
Đầu 4: 21 lần Đuôi 4: 18 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 15 lần Đuôi 5: 16 lần Tổng 5: 21 lần
Đầu 6: 19 lần Đuôi 6: 24 lần Tổng 6: 16 lần
Đầu 7: 14 lần Đuôi 7: 17 lần Tổng 7: 22 lần
Đầu 8: 13 lần Đuôi 8: 25 lần Tổng 8: 23 lần
Đầu 9: 18 lần Đuôi 9: 12 lần Tổng 9: 14 lần

Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày

2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
06
1 lần
18
1 lần
24
1 lần
26
1 lần
36
1 lần
Bộ số Số lượt về
44
1 lần
48
1 lần
68
1 lần
82
1 lần
96
1 lần

Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 0 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 1 lần Đuôi 1: 0 lần Tổng 1: 0 lần
Đầu 2: 2 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 1 lần
Đầu 3: 1 lần Đuôi 3: 0 lần Tổng 3: 0 lần
Đầu 4: 2 lần Đuôi 4: 2 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 0 lần Đuôi 5: 0 lần Tổng 5: 1 lần
Đầu 6: 1 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 2 lần
Đầu 7: 0 lần Đuôi 7: 0 lần Tổng 7: 0 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 3 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 1 lần Đuôi 9: 0 lần Tổng 9: 2 lần

Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây

Ngày quayGiải đặc biệt
25-01-2023568906
22-01-2023344924
18-01-2023582736
15-01-2023416748
11-01-2023356096
Ngày quayGiải đặc biệt
08-01-2023735768
04-01-2023572718
01-01-2023313644
28-12-2022310882
25-12-2022245326

Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày

Danh sách giải tám về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
08
5 lần
16
5 lần
26
5 lần
28
5 lần
39
5 lần
Bộ số Số lượt về
52
5 lần
02
4 lần
24
4 lần
30
4 lần
32
4 lần

Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây

Ngày quayGiải tám
25-01-202308
22-01-202381
18-01-202324
15-01-202300
11-01-202325
Ngày quayGiải tám
08-01-202340
04-01-202312
01-01-202378
28-12-202293
25-12-202254