Thống kê XSKH - Thống kê giải đặc biệt, giải 8 xổ số Khánh Hoà

Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất

Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần về Tăng giảm so các kỳ quay trước
05 5 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
09 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
15 5 lần Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
26 5 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
98 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
04 4 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
23 4 lần Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
27 4 lần Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
52 4 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
58 4 lần Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 26 lần Đuôi 0: 10 lần Tổng 0: 15 lần
Đầu 1: 18 lần Đuôi 1: 14 lần Tổng 1: 18 lần
Đầu 2: 22 lần Đuôi 2: 19 lần Tổng 2: 16 lần
Đầu 3: 16 lần Đuôi 3: 21 lần Tổng 3: 20 lần
Đầu 4: 17 lần Đuôi 4: 18 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 23 lần Đuôi 5: 21 lần Tổng 5: 20 lần
Đầu 6: 10 lần Đuôi 6: 19 lần Tổng 6: 18 lần
Đầu 7: 15 lần Đuôi 7: 16 lần Tổng 7: 16 lần
Đầu 8: 14 lần Đuôi 8: 21 lần Tổng 8: 22 lần
Đầu 9: 19 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 22 lần

Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày

2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
02
1 lần
09
1 lần
16
1 lần
21
1 lần
43
1 lần
Bộ số Số lượt về
49
1 lần
53
1 lần
56
1 lần
63
1 lần
91
1 lần

Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 2 lần Đuôi 0: 0 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 1 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 1 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 1 lần
Đầu 3: 0 lần Đuôi 3: 3 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 2 lần Đuôi 4: 0 lần Tổng 4: 0 lần
Đầu 5: 2 lần Đuôi 5: 0 lần Tổng 5: 0 lần
Đầu 6: 1 lần Đuôi 6: 2 lần Tổng 6: 0 lần
Đầu 7: 0 lần Đuôi 7: 0 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 0 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 1 lần
Đầu 9: 1 lần Đuôi 9: 2 lần Tổng 9: 2 lần

Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây

Ngày quayGiải đặc biệt
10-12-2023661321
06-12-2023443916
03-12-2023497843
29-11-2023515249
26-11-2023882509
Ngày quayGiải đặc biệt
22-11-2023207691
19-11-2023868856
15-11-2023803902
12-11-2023294353
08-11-2023132963

Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày

Danh sách giải tám về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
05
5 lần
09
5 lần
15
5 lần
26
5 lần
98
5 lần
Bộ số Số lượt về
04
4 lần
23
4 lần
27
4 lần
52
4 lần
58
4 lần

Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây

Ngày quayGiải tám
10-12-202321
06-12-202328
03-12-202309
29-11-202382
26-11-202397
Ngày quayGiải tám
22-11-202386
19-11-202367
15-11-202305
12-11-202327
08-11-202326