Thống kê XSKH - Thống kê giải đặc biệt, giải 8 xổ số Khánh Hoà

Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất

Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần về Tăng giảm so các kỳ quay trước
62 5 lần Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
00 4 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
05 4 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
15 4 lần Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
21 4 lần Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
65 4 lần Không thay đổi so với 10 lần quay trước
66 4 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
71 4 lần Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
82 4 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
03 3 lần Không thay đổi so với 10 lần quay trước

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 25 lần Đuôi 0: 12 lần Tổng 0: 19 lần
Đầu 1: 17 lần Đuôi 1: 17 lần Tổng 1: 18 lần
Đầu 2: 17 lần Đuôi 2: 23 lần Tổng 2: 17 lần
Đầu 3: 17 lần Đuôi 3: 21 lần Tổng 3: 16 lần
Đầu 4: 16 lần Đuôi 4: 13 lần Tổng 4: 15 lần
Đầu 5: 20 lần Đuôi 5: 26 lần Tổng 5: 15 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 24 lần Tổng 6: 21 lần
Đầu 7: 21 lần Đuôi 7: 12 lần Tổng 7: 17 lần
Đầu 8: 14 lần Đuôi 8: 14 lần Tổng 8: 26 lần
Đầu 9: 13 lần Đuôi 9: 18 lần Tổng 9: 16 lần

Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày

2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
62
2 lần
05
1 lần
25
1 lần
34
1 lần
35
1 lần
Bộ số Số lượt về
59
1 lần
71
1 lần
82
1 lần
92
1 lần
00
0 lần

Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 0 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 0 lần Đuôi 1: 1 lần Tổng 1: 1 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 4 lần Tổng 2: 0 lần
Đầu 3: 2 lần Đuôi 3: 0 lần Tổng 3: 0 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 1 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 1 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 1 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 0 lần
Đầu 7: 1 lần Đuôi 7: 0 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 4 lần
Đầu 9: 1 lần Đuôi 9: 1 lần Tổng 9: 0 lần

Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây

Ngày quayGiải đặc biệt
15-05-2024861225
12-05-2024293762
08-05-2024136971
05-05-2024300892
01-05-2024846835
Ngày quayGiải đặc biệt
28-04-2024014259
24-04-2024862862
21-04-2024615582
17-04-2024328534
14-04-2024473105

Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày

Danh sách giải tám về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
62
5 lần
00
4 lần
05
4 lần
15
4 lần
21
4 lần
Bộ số Số lượt về
65
4 lần
66
4 lần
71
4 lần
82
4 lần
03
3 lần

Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây

Ngày quayGiải tám
15-05-202400
12-05-202442
08-05-202423
05-05-202499
01-05-202402
Ngày quayGiải tám
28-04-202468
24-04-202405
21-04-202471
17-04-202431
14-04-202401